17 Ağustos 2013 Cumartesi

Yazılım Proje Yönetimi Kapsamındaki Faaliyetler

Genellikle yeni bir sistemin geliştirilmesine yönelik olarak üç temel adım vardır:
Fizibilite Çalışması,
Planlama,
Projenin Yürütülmesi.

Fizibilite Çalışması
Proje çalışmasına başlanmasına karar verilen bir ön çalışmadır. Gereksinimler toplanır, geliştirme ve işletim giderleri ile yeni sistemin getirileri belirlenir. Büyük sistemlerdeki fizibilite çalışması ayrı bir proje gibi yürütülür. Yapılan çalışma, yazılım geliştirmenin gereklilik ve önceliklerinin belirlendiği bir stratejik planlama gibidir.  Fizibilite çalışması bir projeye başlamadan önce yapılan bir ön çalışmadır. Proje ile ilgili olarak yapılan bir ön değerlendirme olarak düşünülebilir. Geliştirilecek proje ile ilgili gereksinimler toplanır. Gereksinimleri ortaya çıkarma, başlangıçta karmaşık ve zor olabilir. Kurumsal paydaşlar, proje ile ilgili gerçekleştirmek istedikleri hedefleri biliyor olabilir, ama bunların başarılı olacağı hakkında emin olamayız. Geliştirme ve işletme maliyetleri ile yeni sistemin getirileri hesaplanır. Büyük sistemlerdeki fizibilite çalışması ayrı bir proje gibi yürütülür. Yapılan çalışma, yazılım geliştirmenin gereklilik ve önceliklerinin belirlendiği bir stratejik planlama gibidir. Bazen organizasyonlar, bir çok projeden oluşan bir geliştirme programını da fizibilite çalışması olarak değerlendirirler. 

Planlama
Fizibilite çalışması projenin yapılabilir olduğunu gösteriyorsa planlama çalışmalarına geçilir.Büyük bir proje için detaylı planlama baştan yapılmaz, proje o aşamalara geldikçe detaylı planlama yapılır.Bunun sebebi, proje aşamaları için daha doğru ve detaylı bilgiler ancak başlama aşamasına gelindiğinde elde edilir.

Projenin Yürütülmesi
Planlama aşamasını takiben projenin yürütülmesine geçilir. Projenin yürütülmesi tasarım ve gerçekleştirme alt safhalarını içerir.Planlama ve tasarım arasındaki fark: Planlama ürünler için yürütülmesi gerekli aktiviteleri içerir, tasarım ise kullanıcı arayüzü, iç mimari gibi dıştan görülen yüzünü içerir. Detaylı seviyede tasarım kararları planlama kararlarını etkilediği için bu iki kavram karıştırılmaktadır.