13 Ağustos 2013 Salı

Java'da Mantıksal Operatörler -9

Java'da iki farklı durumu birbiri ile bağlamak içinde diğer dillerde olduğu gibi && (ve) || (veya) operatörleri kullanılabilir. Bu sayede && işaretleri "ve" anlamındadır. 2 farklı şart birbirine bağlanabilir. || işareti "veya" anlamındadır. 2.Şarttan birinin olması koşulun yeterliliği için yeterlidir.
Konu ile ilgili kodlar aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner;

public class Mantiksal9
{
public static void main(String args[])
{
Scanner bucky = new  Scanner(System.in);
int kizlar,erkekler,insanlar;
//&& işaretleri "ve" anlamındadır. 2 farklı şart birbirine bağlanabilir.
//|| işareti "veya" anlamındadır. 2.Şarttan birinin olması koşulun yeterliliği için yeterlidir.

kizlar = 6;
erkekler = 4;
if (kizlar > erkekler && erkekler < 5 )
{
System.out.println("Kızların sayısı Erkeklerden Fazla ve Erkeklerin Sayısı 5 ten Az! ");
}
if (kizlar > erkekler || erkekler < 1 )
{
System.out.println("Kızların sayısı Erkeklerden Fazla Yada Erkeklerin Sayısı 1 ten Az! ");
}
}


}