18 Ağustos 2013 Pazar

Androidte işler Nasıl Yürüyor AndroidManifest

Android programlama ile ilgili uygulama geliştirmek istiyorsak, öncelikle uygulamaların ne şekilde çalıştığı ile ilgili temel bazı bilgilere sahip olmalıyız. Android uygulamaları öncelikle, projenin yer aldığı res dosyasının içinde bulunan /Uygulama/AndroidManifest.xml  isimli dosyaya bakar. Bu dosya içerisinde bulunan XML dosyası Android uygulamasının hangi özelliklerde olacağını belirler (iconu, arka resim, proje içerisinde bulunan bütün objeleri ve özellikleri barındıran dosyaların barındığı adeta bir kök dizini gibidir.)

AndroidManifest.xml dosyasına bakacak olursak; aşağıdaki bilgilerden oluştuğunu görmekteyiz.

android:versionCode="1"    Uygulamanın versiyon bilgisini
android:minSdkVersion="8" Kullanılan SDK versiyonunu
android:icon="@drawable/ic_launcher" Hangi Arkaplan resmine sahip olacağını
android:label="@string/app_name"  Uygulamanın Adının nerede olduğunu
android:theme="@style/AppTheme"  Kullanılan temanın ne olduğunu ve bunun gibi daha pek özelliği görebiliriz.

AndroidManifest ayrıca proje içerisindeki kodlar ve projenin içinde bulunan objeler ile ilgili bir harita niteliğindedir. AndroidManifest içerisinde bulunan android:name="com.example.uygulama1.MainActivity" kısmına bakacak olursak proje içerisinde bulunan kodların nasıl çağrıldığını görmüş oluruz. 

Aşağıda src klasörü içerisinde bulunan temel kodları yazdığımız yapıda (R.layout.activity_main) kodu ile temel şablonun nasıl çağrıldığını görmekteyiz.

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
 }