20 Ağustos 2013 Salı

DOS İşletim Sistemi

DOS (İngilizce: Disk Operating System, Türkçe: Disk İşletim Sistemi)

Bilgisayarlar için ufak ve basit bir işletim sistemi türü olup, ana görevi disket ve sabit disk gibi saklama ortamlarının yönetimidir. Bilgisayarların diğer işlevleri; grafik, ses, yazdırma, ağda gezinme, bellek yönetimi, çoklu kullanıcı ve çoklu işlem özellikleri, DOS tarafından üstlenilebilir. Bu özellik ve görevler çeşitli kullanım yazılımlarının yardımı ile olur. DOS sistemleri 90'lı yılların ortasına kadar hemen hemen her PC'de işletim sistemi olarak görev yapmışlardır. Bugün çoğu alanda yerini grafik arabirimli işletim sistemleri almış ise de, DOS basit ve ufak oluşundan bir gömülü sistem olarak çeşitli kumanda ve denetleme sistemlerinde hayatını sürdürmektedir. DOS’un tarihi, bilgisayarların (kişisel bilgisayarlar) tarihiyle başlar ve çoğunlukla da pek hayırla anılmaz. Çünkü DOS’ta grafiksel bir kullanıcı arabirimi (pencereler) yoktur, her şey komutlarla ve çok sayıda parametre ile yapılır. DOS, tüm x86 tabanlı bilgisayarlarda çalışır. Çok görevli bir işletim sistemi olmayan DOS, grafik kullanıcı arabirimini kullanmaz. Üstünde kolay yazılması, bellek ve sabit diskte az yer kaplaması, kolay ve çabuk öğrenilmesi, düşük donanımlı bilgisayarlarda çalışması gibi avantajları olmakla birlikte, etkin bir bellek yönetiminin olmaması, eski teknoloji kullanması ve grafik kullanıcı arabirimi olmaması önemli kısıtlamalarıdır.

Dos İşletim Sistemi Temel Komutları

Dir: İçerisinde bulunduğumuz ya da belirttiğimiz başka bir konumdaki dosya ve dizinleri listeler. Komut biçimi; dir;

CD: Bulunan dizinden bir önceki dizine geçmek için kullanılır.
Kullanım şekli cd.

CD: İkinci kullanım şekli bulunun an dizinden daha içerideki dizinlere geçmek için kullanılır.
Kullanım şekli: cd dizin adı;

MD: Dizin oluşturmak için kullanılır.
Kullanım şekli md dizin adı;

RD: Bulunulan dizindeki dizin adlarını silmek için kullanılır.
Kullanım şekli rd dizin adı;

C:D: Diskler arasında geçiş için kullanılır.
Kullanım şekli c: d: a: e: gibi

REN: Dosyaların isimlerini değiştirmede kullanılır.
Kullanım şekli ren a.txt b.txt

Move: Bir dizini başka bir dizine göndermeye yarar
Kullanım şekli move d:\a c:\

Time: Şu anki saat
Data: Şu anki tarih

Copy: Bir dosyanın başka bir dizinde yedeğini alır.
Kullanım şekli: copy b.txt d:\den\

CLS: Ekrandaki bilgileri silmek için kullanılır.

Edit: Text tabanlı bazı verilerin değiştirilmesini sağlayan işletim sistemi ara programı
Kullanım şekli: edit;

Exit: Çıkış için kullanılır.