16 Ağustos 2013 Cuma

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, proje hedeflerine ulaşmak için maliyet, zamanlama ve kalite kriterlerinin göz önünde bulundurularak, mühendislik aktivitelerinin doğru olarak planlanması ve denetimi işlemleridir. Her projenin başarılı olabilmesi için ; Zamanında tamamlanması, Kendisi için tanılanan bütçe dahilinde tamamlanması, Başından itibaren şart koşulan performans gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Proje yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli bir şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir.

Proje Yönetimi ile İlgili İstatistikler
A.B.D. projelere her yıl $2.3 trilyon harcamaktadır.
Tüm dünyada ise yaklaşık $10 trilyon harcanmakta.
Ortalama bir proje yöneticisi yılda $82,000 kazanıyor.
Proje İşletmeciliği Enstitüsü (PMI), 1969 yılında kurulmuştur. 1990 yılına kadar 7.500 üyesi varken 5 yıl sonra 17.000’nin üzerinde üyesi olmuştur. 2001 yılına kadar 86.000 üyeye sahip olup, günümüzde bu rakam 100.000 üyeyi geçmiştir.