2 Ağustos 2013 Cuma

Sayı Sistemleri

Bit ve Bayt Kavramı
—İkili sistemlerde her bir basamağa bir bit binary dijit veya bu kelimeden kısaltılarak alınan harflerle oluşturulan harflerle kısacası bit denir.
—11111111 = 27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 = 255

—1024Byte = 1 Kb (Kilobyte)
—1024Kb   =  1 MB (Megabyte)
—1024Mb   =  1 GB (Gigabyte)
—1024TB   =   1TB (Terabyte)

—ASCII (01000001) = A