17 Ağustos 2013 Cumartesi

İş Planı Hazırlama (Business Case)

Bir fikrin, isteğin, zorunluluğun ya da önerinin hayata geçirilebilmesi için öncelikle iş planının hazırlanması gerekmektedir.

Yapılacak iş planları ele alınan projeye ilişkin doğru adımların atılmasında kritik rol oynamaktadır:
projeye yol açan sebepler,seçenekler,beklenen fayda,riskler,maliyet ve zaman,yatırımın geri dönüşü, değerlendirme.

İş planının taslak hali Proje Yönergesi içerisinde bulunmalıdır. Proje Özeti içerisinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve düzenlenmiş tam hali Proje Başlangıç Belgesi içerisinde yer alır. Proje süresince belirli noktalarda (örneğin her aşamanın sonunda) güncellenir.