7 Kasım 2016 Pazartesi

Aşağıdaki C programında bulunan özel amaçlı sözcükleri, tanıtıcı isimlerini ve değişkenleri işaretleyiniz.

Aşağıdaki C programında bulunan özel amaçlı sözcükleri, tanıtıcı isimlerini ve değişkenleri işaretleyiniz.

#include <stdio.h>
  int main(void)
{
   int a, alan;
   printf("Karenin kenar uzunlugunu giriniz:");
   scanf("%d", &a);
   alan=a*a;
   printf("Alan=%d\n",alan);
   return 0;
 }


Cevap:

Özel amaçlı sözcükler: int, void, return
Tanıtıcı isimleri: main, printf, scanf
Değişken isimleri: a, alan