7 Kasım 2016 Pazartesi

C programının ekran çıktısı ne olur?

Aşağıdaki C programının ekran çıktısı ne olur?

#include<stdio.h>
  main()
{
  int x,y;
  x=5;
  y=5;
  printf("++x degeri=%d\n",++x);
  printf("y++ degeri=%d\n",y++);
  printf("\n");
  printf("arttirmadan sonra x=%d\n",x);
  printf("arttirmadan sonra y=%d\n",y);
}Aşağıdaki C programının ekran çıktısı ne olur?

#include<stdio.h>
  main()
{
  int x=0, y=0, toplam;
  x=++y;
  toplam=x+y;
  printf("toplam=%d\n", toplam);
}Aşağıdaki C programının ekran çıktısı ne olur?

#include<stdio.h>
  main()
{
  int x=10, y=10, fark;
  x=y--;
  fark=x-y;
  printf("fark=%d\n", fark);
}