7 Mart 2017 Salı

Tarih/Saat Fonksiyonları (time.h) –asctime(), ctime(), localtime() Fonks.Tarih/Saat Fonksiyonları (time.h) –asctime(), ctime(), localtime() Fonks.

Fonksiyonlarda kullanılan tm yapısı aşağıdaki gibidir:
struct     tm {
    int    tm_sec;    /* saniye,    (0 - 59) */
    int    tm_min;    /* dakika,    (0 - 59) */
    int    tm_hour;   /* saat,      (0 - 23) */
    int    tm_mday;   /* ayın günü, (1 - 31) */
    int    tm_mon;    /* ay,        (0 - 11), 0 = Ocak */
    int    tm_year;   /* yıl - 1900 */
    int    tm_wday;   /* haftanın günü, (0 - 6), 0 = Pazar */
    int    tm_yday;   /* yılın günü,(0 - 365) */
    int    tm_isdst;  /* gündüz  (-1/0/1)     */
};


Örnek 8: asctime() ve localtime() Fonksiyonları ile Tarih Yazdırma