6 Mart 2017 Pazartesi

Veri HiyerarşisiBir bilgisayardaki en küçük veri parçası 0 ya da 1 değerini alabilir.
Bunun sebebi, iki kararlı durum içeren elektronik cihazları üretmenin basit ve ekonomik olmasıdır.
Böyle veri parçalarına bit   (ikili basamak anlamına gelen binary digit teriminin kısaltmasıdır, basamak iki değerden birini alabilir) denir.
Bilgisayar devreleri, bir bitin değerini anlamak, bite değer yerleştirmek ve bit değerlerini tersine çevirmek (0 ise 1’e, 1 ise 0’a) gibi basit bit işlemlerini gerçekleştirirler.
Programcılar için bitler biçimindeki düşük seviyeli verilerle çalışmak oldukça zahmetlidir.
Bunun yerine, programcılar
rakamlar (yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),
harfler (yani A-Z, a-z) ve
özel semboller (örneğin $, @, %, &, *, ”, :, ? ve diğerleri )
formundaki verilerle çalışmayı tercih ederler.
Rakamlar, harfler ve özel semboller karakterler olarak bilinir.
Bilgisayarlar yalnızca 1 ve 0’ları işleyebildiğinden, bilgisayarın her karakter, 1 ve 0’ların değişik biçimde dizilişleriyle temsil edilir.
Yazılımcılar programlarını ve veri parçalarını karakterlerle yaratır ve bilgisayarlar da bu karakterleri, bitlerin dizilişleri biçiminde yönetir ve işlerler.