7 Mart 2017 Salı

Örnek 3: Karakter Dizisinin Alt Parçalarını Bulma (substring)


Girilen bir karakter dizisinin istenilen pozisyondan itibaren istenilen karakter sayısı kadar kopyalanmasını sağlayan C programını yazınız.
100 elemanlı dizi isimli bir karakter dizisi tanımlanacaktır.
İlk olarak klavyeden bir karakter dizisi girilecektir. Burada gets() fonksiyonu kullanılarak dizi doldurulacaktır.
Daha sonra dizinin hangi karakterden itibaren kopyalanacağı bilgisi okunaraksayısal pozisyon değişkenine atanacaktır.
Daha sonra kopyalanacak karakter sayısı girilecek ve sayısal uzunluk değişkenine atanacaktır.

Prototipi aşağıdaki gibi olan bir fonksiyon yazılarak kopyalanan değer ekranda gösterilecektir.

char *SubString(char *dizikopya, int pozisyon, int uzunluk)