6 Mart 2017 Pazartesi

Dosyalara GirişDeğişkenler ve diziler içinde depolanan veriler bellekte tutulurlar ve geçicidirler.
Bu türde veriler program sonlandığında bellekten kaybolurlar.
Dosyalar büyük miktarda veriyi kalıcı olarak tutmak için kullanılır.
Bilgisayarlar dosyaları ikincil depolama cihazlarında, özellikle de disk depolama cihazlarında tutarlar.

Dosya ve Akışlar (Stream)


C, her dosyayı basit olarak bitlerin ard arda geldiği bir akış olarak görür.
Her dosya ya dosya sonu belirteci (end-of-file) ya da sistemde yönetici veri yapısı tarafından belirlenmiş özel bir byte sayısı ile sonlanır.
Bir dosya açıldığında, dosya ile ilgili bir akış ilişkilendirilir. Program çalışmaya başladığında, üç dosya ve bu dosyalarla ilişkili akışlar;
standart giriş (standart input)
standart çıkış (standart output)
standart hata (standart error)Akışlar, dosyalar ile program arasında haberleşme kanalları oluşturur. Örneğin, staStandart kütüphane, dosyalardan okuma yapmak ve dosyalara veri yazmak için bir çok fonksiyon sunmaktadır.
fgetc fonksiyonu, getchar gibi, dosyadan bir karakter okur.
fputc fonksiyonu, putchar gibi dosyadan okunan karakteri output olarak ortaya koyar.
fgets ve fputs fonksiyonları dosyadan bir satır okumak ya da dosyaya bir satır yazdırmak için kullanılır.