7 Mart 2017 Salı

fseek() FonksiyonuŞimdiye kadar yazdığımız bütün kodlarda, dosyadan yaptığımız okuma işlemlerini dosyanın başından sonuna doğru bir sıra dahilinde yaptık.
Bu tipte dosya erişimine Sıralı Erişim denilmektedir.
Bunun yanında, fseek() fonksiyonunu kullanarak dosyaların herhangi bir yerindeki bilgi okunabilir.
Bu tipte dosya erişimine Rastgele Erişim denilmektedir.

int fseek (FILE *fp, long ara, int yer);

fp parametresi işlem yapılan dosyayı,
ara parametresi yer ifadesinin gösterdiği değerin tanımladığı dosya konumundan, işlem yapılmak istenen yerin byte olarak uzaklığını verir.
yer parametresi dosyada arama işleminin başlayacağı yeri gösterir.

yer parametresinin alabileceği değerler aşağıdaki gibidir:
SEEK_SET (0) Aramayı dosya başından başlatır.
SEEK_CUR (1) Aramayı aktif konumdan başlatır.
SEEK_END (2) Aramayı dosya sonundan başlatır.