6 Mart 2017 Pazartesi

Fonksiyon Parametresi Olan İşaretçiler

C programlama dilinde fonksiyon parametreleri
Değer geçerek (pass by value)
Adres geçerek (pass by reference)
   olarak geçilebilirler.
Şu ana kadar gördüğümüz fonksiyon kullanımında geçirilen parametreler, fonksiyon içerisinde değiştirilse bile, fonksiyon çağırıldıktan sonra bu değişim çağrılan yerdeki değerini değiştirmez.
Fakat, bir parametre adres geçerek aktarılırsa, fonksiyon içindeki değişikler geçilen parametreyi etkiler.
Adres geçerek aktarım, gösterici kullanmayı zorunlu kılar.

Örnek3: İşaretçi Olan Fonksiyon Parametresi

main fonksiyonu içerisinde int türündeki x değişkenine 55 değerine atayan.
Aşağıdaki fonksiyonları yazın.
void f1(int  n);
void f2(int *n);
f1 fonksiyonu kendisine gelen n değişkenine 66 değerini atasın, f2 fonksiyonu kendisine gelen n işaretçisine 77 değerini atasın.
main içerisinde f1 ve f2 fonksiyonlarını çağırarak x’i parametre olarak geçirin.
f2 fonksiyonuna f2(&x); olarak parametre geçirilecektir.
Her fonksiyon çağırımı sonrasında main fonksiyonu içerisinde x değişkenini yazdırın.