6 Mart 2017 Pazartesi

Genel Dosya Komutları

Bir dosyaya okuma ve yazma yapmak için ilk işlem dosyayı açmaktır.
Dosya açmak için fopen()
Kapatmak için fclose()
Bu fonksiyonlar stdio.h kütüphanesi içerisinde tanımlanmıştır.

Genel olarak dosya açma ve kapatma adımları şu şekildedir.

FILE *pDosya; /* dosya işaretçisi*/
pDosya = fopen(const char dosya_adı,
              const char mod);


fclose(pDosya);FILE *pDosya; /* dosya işaretçisi*/

ifadesi, pDosya’nın FILE yapısını gösteren bir işaretçi olduğunu belirtmektedir.
C  programı, her dosyayı ayrı bir FILE yapısıyla yönetir.
Yazılımcı dosyaları kullanabilmek için FILE yapısının özelliklerini bilmelidir.


Dosya açma işlemi için kullanılan fopen() fonksiyonundaki mod değişkeni için değişkenler ve tanımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.Bir dosyaya erişmek ve üzerinde işlem yapabilmek için ise o dosyanın açılıp açılmadığını test etmek gerekir.
Örnek: Dosyaya Veri Yazma

Kaynak kod üzerinden uygulama
fprintf ve fscanf kullanımı