7 Mart 2017 Salı

Standart Kütüphane Fonksiyonları (stdlib.h) – rand() ve srand()


Örnekler:
İki sayı arasında random sayı üretmek
Örn: 20-100 arasında…
Zat atma: Atılan her zar sonrası değerini bulan program
Barbut oyunu: Oyuncu sayısı girilerek her kişi için atılan zar değerini yazan program
Sayısal Loto: Müşteri için otomatik sayısal loto dolduran program

Normal şartlarda main() fonksiyonu içerisinde alt programlar ve/veya fonksiyonlar çağırılır ve main programda return satırına ulaşıldığında veya “}” karakteri ile karşılaşıldığında uygulama sonlandırılır.
Standart kütüphane bize üç farklı fonksiyon ile program sonlandırma imkanı verir:
exit();
abort();
atexit();
exit(0);

Programın normal biçimde sonlandırılmasını sağlar.
Fonksiyon girdi olarak 0 parametresi alarak kullanıldığında programın başarılı sonlandığını, farklı bir parametre alarak kullanıldığında ise başarısız sonlandığını işletim sistemine bildirir.
abort();
Programın beklenmedik bir şekilde sonlandırılması durumlarında kullanılır.
POSIX sinyal olan SIGABRT gönderir.