6 Mart 2017 Pazartesi

Fonksiyon İşaretçileri


Fonksiyon işaretçileri, işaretçi (pointer) kavramının gücünü gösterin diğer bir uygulama alanıdır.
Dizilerde olduğu gibi, fonksiyon adları da sabit işaretçidir.
Fonksiyon kodlarının bellekte bir adreste tutulduğu şeklinde düşünebiliriz.
Fonksiyon işaretçisi basit olarak fonksiyon adının saklandığı bellek adresini tutan bir işaretçidir.
Fonksiyon işaretçileri sayesinde fonksiyonlar başka fonksiyonlara parametre olarak aktarılabilmektedirler.
Fonksiyonların bellekteki adresleri aşağıdaki kodlama kullanımıyla öğrenilebilir:

int f(int);     /* fonksiyon bildirimi */
int (*pf)(int); /*fonksiyon göstericisi bild.*/
pf = &f;        /*f'nin adresini pf'ye ata! */