6 Mart 2017 Pazartesi

Dosya İşlemleri - Bölüm 2


fgetc() ve fputc() Fonksiyonları

Genel yapıları aşağıdaki gibidir:
int fgetc (FILE *fp);
int fputc (int id, FILE *fp);

fputc() fonksiyonu id değişken değeri olan byte'ı fp ile gösterilen dosyaya char olarak yazar. id değişkeni int bir değer olarak tanımlandığı halde, char bir değer olarak çağırabilirsiniz.
Dosyaya yazma işlemi başarılıysa, fputc() fonksiyonu yazılan karakteri değilse EOF değerini geri verir.


fgetc() fonksiyonu, fp ile tanımlanan dosyadaki bir sonraki byte'ı char olarak okur ve int bir değer olarak geri verir.
fgetc() fonksiyonu bir hata durumunda ve dosya sonuna geldiğinde int bir değer olan EOF değerini geri verdiği için, geri verilen değerin kontrolü amacıyla fgetc() fonksiyonu int bir değer geri verir.
Ancak, fgetc() fonksiyonunun geri verdiği değeri int bir değişkene atamanız şart değildir. Geri verilen değeri bir karakter değişkene de atayabilirsiniz.