7 Mart 2017 Salı

Örnek 1: Dinamik Dizi Ortalama Hesabı

Sayısal türde boyutu dinamik olarak dışarıdan girilecek bir dizi tanımlanacaktır (int *dizi).
Dizinin boyutu (n değişkeni) klavyeden kullanıcıya girdirilmeli ve dinamik dizi malloc fonksiyonu kullanılarak oluşturulmalıdır.
Dizi boyutu girildikten sonra dizinin her bir için değerler klavyeden girilmelidir.
Son olarak dizi elemanlarının toplamı ve ağırlıklı ortalamaları yazdırılacaktır.
EKLENTİ
Uygulamanın bir döngü içerisinde çalışması sağlanacaktır.
Dizi boyutu olan n değeri 0 girilmediği sürece uygulama çalışmaya devam etmelidir.

malloc() ve calloc() Farkımalloc() fonksiyonu tahsis ettiği bellekteki bölgelere herhangi bir ilk değer atama işlemi uygulamaz.
Yani bellekteki değerleri ile beraber size tahsis eder, ilk değer atama işlemi yazılımcıya kalmıştır.
calloc() fonksiyonu bellek tahsisatı yaparken malloc() fonksiyonunu kullanır.
Farklı olarak ayırdığı bellek bölgesini sıfırlamaktadır.