6 Mart 2017 Pazartesi

NULL İşaretçi


Bir işaretçinin bellekte herhangi bir adresi göstermesi, veya önceden göstermiş olduğu adres iptal edilmesi istenirse NULL sabiti kullanılır.
Bu sabit derleyicide ASCII karakter tablosunun ilk karakteridir ve '\0' ile sembolize edilir.


 int *ptr, a = 12;
          …
ptr = &a;     // ptr bellekte a değişkenin saklandığı yeri gösteriyor 
          …
ptr = NULL;   // ptr bellekte hiç bir hücreyi göstermiyor

*ptr = 8      // hata! NULL işaretçisinin gösterdiği yere bir değer                atanamaz


void Tipindeki İşaretçiler


void işaretçiler herhangi bir veri tipine ait olmayan işaretçilerdir.
Bu özelliğinden dolayı, void işaretçi genel işaretçi (generic pointer) olarak da adlandırılır.
void göstericiler, void anahtar sözcüğü ile bildirilir.

Örnek:
    void *adr;