7 Mart 2017 Salı

remove() Fonksiyonu
Bir dosyayı silmek için kullanılır.

int remove (char *dosya-adı);

remove() fonksiyonu dosya-adı parametresi ile gösterilen dosyayı siler.
Başarılı bir şekilde sona erdiğinde 0 değerini, aksi takdirde 0 olmayan bir değer geri verir.