27 Mart 2017 Pazartesi

Kordinat Sistemi


3-D grafikler için kordinat sisteminin iyi algılanması gerekmektedir. Her bir  noktonın 3-D sistemde x, y ve z kordinatlarına sahiptir.
O noktasının kordinatının gösterimi (0,0,0)
Çizgi

Bir çizgi uzayda 2 nokta arasındaki düz bir şerit ile ifade edilir.
İki temel noktası vardır.
Sonuç noktasına vertex adı verilir.
Her bir vertex noktasınında 3-D  bir kordinatı vardır. 3 Boyutlu sistemlerde kullanılan.


Poligonlar

Poligonlar ise 2D şekillerdir vektörlerden oluşuturlar.
Bir dizi vektörün farklı açılarla birleşmesi ile poligonlar ortaya çıkar.
Küp


3D bir obje oluşturmak için 2D olan objeleri bir araya getirmek gerekmektedir.
Örnek olarak bir (3D) Küp oluşturmak için. 6 tane kare (2D) kullanmak gerekmektedir.Renkler

Bilgisayarda bulunan renkler RGB kırmızı, yeşil  ve mavinin birleşimi ile RGB kodları kullanılarak oluşturulur.
RGB formatı Red, Green and Blue şeklindedi.
Aşağıda bazı temel renk örnekleri gösterilmiştir.
(0,1,0) is green
(1,1,1) is white
(0,0,0) is black
(1,1,0) is yellow
Kamera


Bir resim olması için bazı temel yapıların sistem içerisinde olması gerekmektedir.
Sonrasında kameranın hangi noktada olacağı ve nereye odaklanacağı belirlenmelidir.
Sonrasında ise kullanılan yapılar ile objeler sistem içerisinde oluşturulması gerekmektedir.


Oyun Motorları

Bazı Ücretsiz Oyun Motorları Aşağıdaki Listede verilmiştir.
irrLicht: http://irrlicht.sourceforge.net/
Bu oyun motoru ücretsiz olup. Microsoft Visual C++ ile geliştirilmiştir.
Cube: http://www.cubeengine.com/cube.php4
Ogre: http://www.ogre3d.org/