6 Mart 2017 Pazartesi

Örnek3: İşaretçi Olan Fonksiyon Parametresix değişkeni f1(x) ve f2(&x) fonksiyonlarına, sırasıyla değer ve adres geçerek aktarılmıştır.
f1 içinde x (n = 66; işlemi ile) değişime uğramış, fakat çağrılma işleminin sonucunda, x'in değeri değişmemiştir.
Ancak f2 içinde x ( *n = 77 işlemi ile) değişimi sonucunda, x’in değeri çağrıldıktan sonrada korunmuştur.
Yani, adres geçerek yapılan aktarımda, f2'ye aktarılan değer değil adres olduğu için, yollanan x parametresi f2 içinde değişikliğe uğrayacak ve bu değişim çağrıldığı satırdan itibaren devam edecektir.