17 Mart 2017 Cuma

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Nedir?

İnsanların bilgisayarla etkileşimini inceler. Disiplinler arası bir alandır. İnsanın ve bilgisayarın etkileşimi arayüzler aracılığı ile sağlanır. Kavram tarihsel adlandırma sıralaması ile insan makine etkileşimi, bilgisayar insan etkileşimi ve son olarak da insan bilgisayar etkileşimi ile adlandırılmaktadır. Bilgisayar bilimlerinin yanında pek çok alanla ilgilidir. (Tasarım,antropoloji, psikoloji,felsefe,yapay zeka gibi) Bu arayüzler yazılımın bir aracı olabileceği gibi çeşitli donanım bileşenleri de olabilir.

İnsanlar bilgiyi işlemede kapasiteleri ile sınırlıdırlar ve tasarım için bu önemli bir unsurdur. İnsan etkileşimli sistemler ile ilgili bütün tartışmaların merkez karakterinin insan olduğunu söyleyebiliriz.
Burada geçen insan kavramını sadece tek bir kişi olarak  düşünmemeliyiz. Herhangi bir kurumda çalışan ve aynı işle uğraşan insanlar, çalışma grupları gibi bir dizi insan da bu kavramı belirtebilir.

Bilişsel psikolojinin alt basamağında yer alan insan psikolojisi her ne kadar etkileşimli tasarım konuları ile ilgili değilmiş gibi dursa da ve bu konuya uzak görünse de aslında oldukça ilgilidir. Çünkü etkileşimli bir tasarım yapabilmek için öncelikle kullanıcının becerilerini ve sınırlılıklarını bilmek gerekmektedir.
İnsanlar dünyayı nasıl algılıyor?
Bilgiyi nasıl işliyor ve nasıl saklıyorlar?
Problemleri nasıl çözüyorlar?
Fiziksel olarak nesneleri nasıl kullanıyorlar?

Bu konuda mevcut modellerin olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 1983 yılında Card,Moran ve Newell’ın tanımladığı “İnsan İşlemci Modeli”dir. Bu modelde algısal sistem, hareket sistemi ve bilişsel sistem bulunmaktadır ve bütün bu sistemlerin her biri kendi işlemci ve belleklerine sahiptir.