24 Ekim 2016 Pazartesi

Çok boyutlu dizi örnekleri:

Çok boyutlu diziler tek boyuta indirgenerek bellekte tutulurlar.
Tek indisli dizilerde olduğu gibi, çok indisli dizilere de başlangıç değeri vermek mümkündür.
Örneğin 3 satır ve 4 sütunlu (3x4=12 elemanlı) bir x matrisinin elemanları şöyle tanımlanabilir:

int x[3][4] = {11,34,42,60, 72,99,10,50,  80,66,21,38};

int x[3][4] = {11,34,42,60,  /* 1. satır elemanları */
                       72,99,10,50,  /* 2. satır elemanları */
                       80,66,21,38}; /* 3. satır elemanları */