7 Ekim 2016 Cuma

C Kodlarının Temel Özellikleri - Özet

Yazılımda kullanılacak olan her fonksiyon için ilgili başlık dosyası programın başına ilave edilmelidir. Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir.
Program içinde kullanılacak olan değişkenler ve sabitler mutlaka tanımlanmalıdır.

Her ifade satırının sonuna ; işareti konmalıdır.
Her bloğun ve fonksiyonun başlangıcı ve bitişi sırasıyla { ve } sembolleridir.
C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır (case sensitive).
Örneğin; “A” ile “a” derleyici tarafından farklı değerlendirilir.

Yorum satırı operatörü /* */ veya // sembolleridir.