14 Ekim 2016 Cuma

Dizilerin Bildirimi

Bir dizi çok sayıda değişken barındırdığından, bunları birbirinden ayırt etmek için indis adı verilen bilgiler kullanılır.
Bir dizi, içerisinde çok fazla sayıda değişken barındırabilir.  Bunları birbirinden ayırt etmek için indis adı verilen bilgiler kullanılır. C Programlama Dili'nde, bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun başlangıç indisi her zaman 0'dır. C Programlama Dili'nde, bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun başlangıç indisi her zaman 0'dır.

Diziler tanımlanırken;
dizinin adı,
dizinin boyutu,
dizi elemanlarının hangi tipte olacağı belirtilmelidir.

Bir dizinin bildirim işleminin genel biçimi aşağıdaki gibidir:

   veriTipi dizi_adı[eleman_sayısı];

Örneğin; double türündeki 8 adet öğrenci notunu bellekte tutmak için aşağıdaki gibi bir dizi tanımlayabiliriz:
        double ogrenci_notu[8];

Şu andaki bilgilerimizle bunu nasıl yapabiliriz?

 double ogrenci_notu1;
 double ogrenci_notu2;
 double ogrenci_notu3;
 double ogrenci_notu4;
 double ogrenci_notu5;
 double ogrenci_notu6;
 double ogrenci_notu7;
 double ogrenci_notu8;


Dizinin ismi ogrenci_notu dur.

Dizinin 8 elemanı
ogrenci_notu[0], ogrenci_notu[1], ......, ogrenci_notu[7] şeklinde gösterilmiştir.

ogrenci_notu[0] içinde tutulan değer 45, ogrenci_notu[1] içinde tutulan değer 56, ogrenci_notu[7] içinde tutulan değer 90 dır.

Bu dizinin ilk iki elemanının içinde tutulan değerlerin toplamını yazdırmak isteseydik;
printf("Sonuc: %f", ogrenci_notu[0] + ogrenci_notu[1]);
Sonuc: 101

Bu dizinin yedinci elemanının değerini ikiye bölüp, oluşan sonucu x değişkenine atasaydık;
x = ogrenci_notu[6] / 2;

Dizinin yedinci elemanı ile yedinci dizi elemanı arasındaki farkı önemlidir. Dizi indisleri 0’dan başladığı için “dizinin yedinci elemanı” 6 indisine sahiptir. ”yedinci dizi elemanı” ise 7 indisine sahiptir ve aslında dizinin sekizinci elemanıdır.