24 Ekim 2016 Pazartesi

Karakter Dizilerini Birleştirmek


İki karakter dizisini birleştirilerek tek bir karakter dizisi haline dönüştürmek için C'nin strcat() fonksiyonu kullanılır.
Bu fonksiyon, var olan bir karakter dizisinin sonuna bir başka karakter dizisini ekleyecektir.
Örneğin "abc" karakter dizisinin sonuna "def" karakter dizisi strcat() fonksiyonu kullanılarak eklenebilir.