24 Ekim 2016 Pazartesi

Karakter Dizilerinin Uzunluğu Bulmak


Bazı uygulamalarda bir karakter dizisinin uzunluğunu bulmak gerekebilir.

Bir karakter dizisinin uzunluğunu, yani kaç karakter içerdiğini bulmak için C'nin standart strlen() fonksiyonu kullanılır.

Uzunluk bulunurken, içerdiği en son karakter olan NULL karakteri göz özüne alınmaz.

Örneğin, karakter dizisi "abc" değerlerini içeriyorsa, strlen() fonksiyonu bu uzunluk olarak "3" değerini döndürür.