14 Ekim 2016 Cuma

Do…while Döngüsü

while döngüsü ile aynı mantıkta çalışır.

Farkı, koşulun döngü sonunda sınanmasıdır.
Yani koşul sınanmadan döngüye girilir ve döngü en az bir kez yürütülür. Koşul olumsuz ise döngüden sonraki satıra geçilir.

Genel yazım biçimi aşağıdaki gibidir:   
    do
    {
          ...
          döngüdeki deyimler;
          ...
        } while (koşul);

Örnek 2

do {
    İşlem A;
         İşlem B;
         ..........

} while (koşul);