31 Ekim 2016 Pazartesi

printf () ve scanf()


printf () - Tip belirleyici (conversion specifier)

% işareti ile başlar ve bir veya iki karakterden oluşur (%d gibi). Ekrana yazdırılmak istenen değişkenin tipi, % işaretinden sonra belirtilir. Ayrıca biçim ifadesinin içine, sola - sağa yaslama, noktadan sonra x basamak yaz vb gibi isteklerimizi belirten karakterler de ekleyebiliriz.

Gerçek sayıların yazdırılmasında, noktadan sonra yazılacak basamak sayısı durumların ifade edilmesi için ve tamsayıların aynı hizada yazdırılması için nokta operatörü veya rakamlar kullanılır.Aynı şekilde karakter katarlarının sağa ya da sola dayalı yazdırılması için veya bir karakter katarındaki karakterlerin kaç tanesinin yazdırılacağını belirtmek için de yine nokta, eksi gibi operatörlerin ve rakamların çeşitli kombinasyonları kullanılır.
 scanf() Fonksiyonu


Birçok programda ekrana verilerin bastırılmasının yanı sıra klavyeden veri okunması gerekebilir.
scanf() fonksiyonu klavyeden veri okumak için kullanılan fonksiyondur. Tip belirleyicileri printf fonksiyonu ile aynı mantıkta kullanılır ve % sembolü ile ifade edilir.

Örneğin klaveden bir x tamsayısı okumak için aşağıdaki ifade kullanılır:

    scanf("%d", &x);