10 Ekim 2016 Pazartesi

if-else ve switch-case Kullanımlarının Karşılaştırması

1. İşlevsellik: C programlama dilinde switch-case deyimi sadece char ve int veri türlerini destekler. Bu durum if-else deyimine göre dezavantajdır. switch-case deyimlerinde aralık kontrolü (x > 1000) yapılamaması yine bir dezavantajdır.

2. Performans: Her iki karşılaştırma deyiminin kullanımı farklı derleyicilerde ve farklı programlama dillerinde farklı performans sonuçları üretebilir. Genelde switch-case kullanımı daha performanslı çalışır.

3. Okunabilirlik: switch-case deyimlerinin kod okunabilirliği her zaman daha yüksektir.