31 Ekim 2016 Pazartesi

Verilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan algoritmayı hazırlayınız.

 Girilen sayı negatifse tekrar girilmelidir. Algoritma 0! sonucunu da hesaplayabilmelidir.
a.    Sözde kod
b.    Akış Şeması (Siz Çiziniz!)

Faktoryeli hesaplanacak sayı: N
Faktöryel sonucu: nFaktor
Sayaç değişkeni: sayaç

1.    BAŞLA
2.    nFaktor = 1
3.    sayac = 1
4.    N OKU
5.    N < 0 ise GİT 4
6.    sayac > N ise GİT 11
7.    nFaktor = nFaktor * sayac
8.    sayac = sayac + 1
9.    GİT 6
10.    nFaktor değerini YAZ
11.    BİTİR