10 Ekim 2016 Pazartesi

Koşullarda Hızlı Değerlendirme

C programlamada, koşulların mantıksal değerlendirmelerinde, beklenilen değere ulaşıldığında koşulun tamamı değerlendirilmeden koşuldan çıkılır.

VEYA kullanımında koşulun ilk kısmı DOĞRU (true) ise koşulun tamamı DOĞRU olacağı için koşulun ikinci kısmı değerlendirilmez.

VE kullanımında koşulun ilk kısmı YANLIŞ (false) ise koşulun tamamı YANLIŞ olacağı için koşulun ikinci kısmı değerlendirilmez.

Örnek: if ((a>b) && (a<c)) eğer (a>b) YANLIŞ ise (a<c) değerlendirilmez.

Örnek: if ((a>b) || (a<c)) eğer (a>b) DOĞRU ise (a<c) değerlendirilmez.

Yazdığınız programın performansı açısından koşulların nasıl değerlendirildiğini iyi bilip, ona göre koşul sırası koymamız gerekmektedir.

Örnek: if ((ögrenci_no==12345) && (ögrenci_isim="Veli"))

Bu örnekte en hızlı şekilde YANLIŞ (false) sonucu almak istiyorsak, en çok seçilebilir olan koşulu en sola yani başlangıca koymamız gerekmektedir.