31 Ekim 2016 Pazartesi

Yazılım Test Modellileri ve Yazılım Geliştirme Modelleri

Yazılım geliştirme modelleri her zaman kullanılır mı?İdeal midir?

Plato’nun “ideal” ile ilgili ilginç benzetmeleri

"Fiziksel nesneler ve fiziksel olaylar, ideal veya mükemmel formların gölgeleridir. Onlar ölçeğine yaklaşabildiği kadar mükemmeldirler."

Waterfall modeli mükemmelidir?

Müşterinin ihtiyaçları hiçbir zaman tam olarak tanımlanamaz! Mükemmel olmamasının ikinci neden ise; bütün durumların gerçekleştirilmesi için yeterli zaman ve kaynak yoktur.
Bu nedenlerden dolayı sadece waterfall modeli değil hiç bir yazılım geliştirme modeli mükemmel değildir. Ancak yazılım geliştirmede seçilecek bir yazılım geliştirme modeli kullanılmalıdır.