24 Ekim 2016 Pazartesi

Karakter Dizilerini Karşılaştırmak

İki karakter dizisinin birbirleriyle karşılaştırılarak, içerdiği karakterlerin aynı olup olmadıkları test edilebilir.
Bu amaçla strcmp() fonksiyonu kullanılır.
Karşılaştırma sonucunda, her iki karakter dizisi birbirinin aynı ise "0"; birbirinden farklı ise "1" değeri üretilir. Elde edilen bu değer kullanılarak programın akışı yönlendirilebilir.