14 Ekim 2016 Cuma

Dizilere Başlangıç Değeri Verme

Bir dizi, doğal olarak bazı veriler içerecektir. Diziye aynı anda birden fazla değer atanabilir. Bunun için söz konusu değerler { } işaretleri arasında virgül ile ayrılarak yazılırlar.

Örnek:
float  kutle[5] = { 8.471, 3.683, 9.107, 4.739, 3.918 };
int    maliyet[3] = { 25, 72, 94 };
double a[4] = { 10.0, 5.2, 7.5, 0.0};

Küme parantezleri sonlandırıcı ; karakteri ile bitmektedir. Bir dizinin uzunluğu belirtilmeden de başlangıç değeri atamak mümkündür.

Örnek:
int   a[] = { 100, 200, 300, 400 };
float v[] = { 9.8, 11.0, 7.5, 0.0, 12.5};
Derleyici bu şekilde bir atama ile karşılaştığında, küme parantezi içindeki eleman sayısını hesaplar ve dizinin o uzunlukta açıldığını varsayar.

Yukarıdaki örnekte, a dizisinin 4, v dizisinin 5 elemanlı olduğu varsayılır. Dizilere başlangıç değeri atarken, tüm elemanlara değer vermeden de atama yapmak mümkündür.

Örnek:
int sayilar[20] = {0};
Tüm dizi elemanlarına 0 değeri atanır…
int sayilar[20] = {1, 2, 3};
Dizinin ilk 3 elemanına 1, 2 ve 3 değerleri atanır. 4’ten itibaren olan dizi elemanlarına 0 değeri atanır…

Sayısal tipteki dizi elemanlarına 0 değeri, metin tipindeki dizi elemanlarına NULL değeri atanır.