10 Ekim 2016 Pazartesi

if…else Bloğu

if ve else tek bir karşılaştırma deyimi olup else kullanımı isteğe bağlıdır.
Eğer bu koşul olumlu ise if den sonraki bölüm yürütülür ve else den sonraki bölüm atlanır.
 Koşul olumsuz ise if den sonraki küme atlanır ve eğer varsa, else den sonraki kümedeki işlemler gerçekleştirilir.


if (koşul)
   { Doğru ise İşlem1}
else
   { Yanlış ise İşlem2}

Aşağıdaki her iki örnek aynı işlemi gerçekleştirmektedir. Tek fark birinci örnekte { } sembollerinin kullanılmasıdır. Tek satır deyim içeren bloklarda, { } sembollerinin kullanılmasına gerek yoktur.


if (sayi < 0) {
   printf("Negatif sayı girdiniz\n");
}
else {
  printf("Sıfır veya pozitif bir sayı  girdiniz\n");
}


if (sayi < 0)
   printf("Negatif sayı girdiniz\n");
else
  printf("Sıfır veya pozitif bir sayı  girdiniz\n");