10 Ekim 2016 Pazartesi

İç içe if…else Blokları (Nested If)

if-else yapıları içerisine başka if-else yapıları yerleştirerek birden fazla koşul aynı anda test edilebilir.

if (sayi < 0)
   printf("Negatif sayı girdiniz\n");
else
     if (sayi > 0)
          printf("Pozitif bir sayı  girdiniz\n");
     else
         printf("Sıfır sayısını girdiniz\n");

Diğer bir kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

     if(koşul_1) {
        deyimler; //(küme_1)          
      }
      else if(koşul_2) {
        deyimler; //(küme_2)
      }
      ….
      ….
      else if(koşul_n-1) {
        deyimler; //(küme_n-1)
      }
      else {
        deyimler; //(küme_n)
       }


Örnek: Girilen notun harf karşılığını bulma
Girilen not;
60 ile 65 arasındaysa DD
65 ile 70 arasındaysa DC
70 ile 75 arasındaysa CC
75 ile 80 arasındaysa CB
80 ile 85 arasındaysa BB
85 ile 90 arasındaysa BA
90 ile 100 arasındaysa AA
yazdıran bir program yazalım. Bunların dışındaysa «Uygun değer girmediniz!» şeklinde uyarı verip, programdan çıkacak.

Cevap:
Standart C kütüphanesinde bulunan printf() fonksiyonu, değişkenlerin tuttuğu değerleri, onların adreslerini veya bir mesajı ekrana belli bir formatta yazdırmak için kullanılan fonksiyondur.

scanf() fonksiyonu klavyeden veri okumak için kullanılan fonksiyondur.