14 Ekim 2016 Cuma

While Döngüsü

Bir koşulun gerçekleşmesi durumunda belirli işlemlerin tekrarlanması söz konusu ise while döngülerinden yararlanılır.
while döngüsünün çalışabilmesi için koşulun başlangıçta mutlaka doğru olması gerekir.
Genel yazım biçimi aşağıdaki gibidir:

while (koşul)
      {
       ...
        döngüdeki deyimler;
       ...
      }

Örnek 2

while (koşul ){
     İşlem A;
         İşlem B;
         ..........
}
İşlem C;
...........