14 Ekim 2016 Cuma

Doğrusal Arama (Linear Search)


Dizinin ilk elemanından başlanarak dizinin her elemanı, arama değeriyle karşılaştırılır. Aranan değer bulunduğunda ilgili dizi elemanının indisi değer olarak döndürülür.  Aranan değer bulunamazsa -1 değeri döndürülür, Dizi herhangi bir şekilde sıralanmadığından değer ilk ya da son elemanda bulunabilir.  Dolayısıyla, program ortalama olarak, arama değeriyle dizinin elemanlarının yarısını karşılaştırmalıdır.