10 Ekim 2016 Pazartesi

Koşul

Akış kontrollerinin ve koşul ifadelerinin hem programlama dillerinde ve hem de uygulama altyapısında her zaman önemli bir yeri vardır. İyi bir yazılım geliştiricinin koşul ifadelerini iyi bilmesi gerekir. Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını bilip buna göre bir akış kontrolü oluşturmamız gerekir.

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi en temel koşul ifadesi «if-else» bloklarıdır.

Koşul ifadelerinin ve akış kontrollerinin programlama dillerinde ve uygulama altyapısında her zaman önemli bir yeri vardır.
Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını belirterek bir akış kontrolü oluşturabilmek için koşul ifadelerinin iyi bilinmesi gereklidir.

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi en temel koşul ifadesi «if-else» bloklarıdır.

Sonucu DOĞRU veya YANLIŞ olan herhangi bir ifadeye “koşul” denir.
DOĞRU -> «1» ile gösterilir.
YANLIŞ -> «0» ile gösterilir.

Örnek:
if (kisi_boy > 170)
    printf("Uzun boylusunuz\n");

(kisi_boy > 170) ifadesi bir koşuldur.

Koşullar, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler kullanılarak oluşturulurlar.