31 Ekim 2016 Pazartesi

C'de Operatörler

Operatörler

Operatörler, değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemlerini yapan simgelerdir. Yani bir operatör bir veya daha fazla değişken üzerinde işlem yapan semboldür.

C programlama dilinde 4 tip operatör bulunmaktadır.
Aritmetik Operatörler
Atama Operatörleri
Karşılaştırma Operatörleri
Mantıksal Operatörlera = b + 10;
c = d + c * e –f /g + h % j;
z = u[1] * u[2];
x = 10;
a = b = c = 0;


Bu operatörler bir değişkene, bir sabit veya bir aritmetik ifade atamak (eşitlemek) için kullanılır.
Birleşik atama: Bazı ifadelerde işlem operatörü ile atama operatörü birlikte kullanılarak, ifadeler daha kısa yazılabilir.
Eğer ifade
     değişken = değişken [operatör] aritmetik ifade;
şeklinde ise, daha kısa bir biçimde
    değişken [operatör]= aritmetik ifade;
olarak yazılabilir.