7 Ekim 2016 Cuma

Code::Blocks Nedir?

Code:Blocks özellikle C ve C++ gibi programlama dillerinde kodlama geliştirme yapmamıza imkan veren, açık kaynak kodlu ve cross-platform bir IDE’dir (Integrated Development Environment).
Code:Blocks IDE ortamının kendisi de C++ ile geliştirilmiştir.

Code::Blocks Derleyici Özellikleri
Çoklu derleyici desteği:
GNU GCC, MS Visual C++, Dijital Mars, Borland C++ 5,5, OpenWatcom, LLC, Intel C++, SDDC, Tiny C, GDC D, GNU ARM, GNU ARV

Çok hızlı özelleştirilmiş derleme ve bağlama (makefiles gerekli değildir). Eş zamanlı derleme ve bağlama desteği (var ise CPU'nun diğer çekirdeklerini kullanarak).Çoklu hedef proje desteği.
Workspace kullanarak birden fazla proje ile çalışma.

Code::Blocks Debugger (Hata Ayıklayıcısı) Özellikleri
GNU GDB (Tüm özellikleriyle GNU’nun hata ayıklayıcısını desteklemektedir.).
MS CDB destekler (Tüm özellikleriyle birlikte değil).
Tam breakpoint desteği.
Görünen yerel fonksiyonlar, semboller ve argümanlar.
Disassembly desteği.
Özel bellek dökümü.
CPU görünümü.

Code::Blocks Ara Yüz (IDE, Editör) Özellikleri
Özelleştirilebilir ve genişletilebilir, söz dizimi renklendirilmesi (syntax highlighting)
C++ ve XML için yazım editöründe kod katlama desteği.
Ara yüzde sekme desteği.
Kod tamamlama (Code Completion).
Sınıf tarayıcı (Class Browser).
Akıllı satır içe alma (Smart Indent).
Birçok özelleştirilebilir araç.
Farklı kullanıcılar için TO-DO liste yönetimi.