24 Ekim 2016 Pazartesi

Çok Boyutlu Dizi

Bir dizi aşağıdaki gibi bildirildiğinde bir boyutlu (tek indisli) dizi olarak adlandırılır. Bu tip dizilere vektör denir.
    int x[5];
Bir dizi birden çok boyuta sahip olabilir. Örneğin iki boyutlu y dizisi şöyle tanımlanabilir:
    int y [5] [10];
İki boyutlu diziler matris olarak adlandırılır.
İlk boyuta satır, ikinci boyuta sütün denir. y matrisinin eleman sayısı 5x10=50 dir.