10 Ekim 2016 Pazartesi

switch…case Bloğu

Switch-case yapısı, bir değişkenin aldığı değerlere bağlı olarak program akışındaki belirli işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. Aslında bu tür işlemleri if deyimi yardımıyla yerine getirebiliriz. Ancak bazı uygulamalarda if deyiminin kullanılması programın karmaşıklığını artırabilir ve okunabilirliğini azaltabilir.

Eğer bir değişkenin aldığı değer belirli sabitlerle karşılaştırılacak ve bunun sonucunda farklı işlemler yapılacak ise if deyimi yerine switch deyimi kullanmamız daha sağlıklı olacaktır. Önemli bir nokta, switch-case yapısı sadece char ve int veri türleri için kullanılabilir.


Bir değişkenin aldığı değerlere bağlı olarak, program akışındaki belirli işlemlerin yaptırılmasını sağlar.
Aslında bu tür işlemleri if deyimi yardımıyla yerine getirebiliriz.
Ancak bazı uygulamalarda if deyiminin kullanılması programın karmaşıklığını artırabilir ve okunabilirliğini azaltabilir.
Eğer bir değişkenin değeri belirli sabitlerle karşılaştırılacak ve bunun sonucunda farklı işlemler yapılacak ise if deyimi yerine switch deyimi kullanmamız daha sağlıklı olacaktır.
Sadece char ve int veri türleri için kullanılabilir.

Yazım Şekli
switch (değişken) {
    case sabit1:  
        deyim1
        break;
    case sabit2:
        deyim2
        break;
        …
    case sabitn:
        deyimn
        break;
    default:
         deyimd;
    }

değişken değeri sabit1 değerine eşitse  deyim1 çalıştırılır ve break kullanılarak bloktan çıkış yapılır.
değişken değeri herhangi bir sabite eşit değilse default  sabitinin deyimi deyimd çalışır.