24 Ekim 2016 Pazartesi

Dos Komutları -2


start (Yeni bir Cmd ekranının açılmasını sağlar.)
tree (Dizin bilgilerini grafiksel olarak listelemeye yarar.)
ping (iki cihaz arasında bağlantının olup olmadığının kontrolü için yapılır.
Ping komutunda yazan (TTL =Time to Live) gönderilen verinin kaç nokta üzerinden geçerek hedefe ulaştığı gösterir.)
net user (Bilgisayardaki kullanıcıları gösterir.)
net user /add deneme 1234  (Deneme ismi ile 1234 şifresine sahip bir kullanıcı oluşturulur.
Oluşturulan kullanıcı Guest yetkisine sahiptir.)
net localgroup administrator deneme /add (Eğer bu kodu admin yetkisine sahip bir kullanıcı ile yaparsanız deneme kullanıcısı admin yetkisine sahip olur.)
net user /delete deneme Oluşturulan kullanıcı silinecektir. Bu kodun çalışması için admin yetkisine sahip bir kullanıcı ile kodu çalıştırmanız gerekecektir.
tracert www.yahoo.com Yahoo sitesinin ip bilgisi ile bu ip bilgisine hangi ipler üzerinden erişildiğinin bilgisi verilmektedir.
cd Desktop\Videos ( Desktopta Videos diye bir dizin varsa çoklu dizin girişi imkanı sağlar.)
Tab tuşu (Kllanılarak hızlı cümle tamamlaması sağlanabilir.)
dir Desktop\Videos (Desktop içerisinde Videos diye bir dizin varsa çoklu dizin listeleme imkanı sağlar.)
dir/a (Mevcut dizindeki gizli dizinleri göstermesini sağlar.)
dir *.png (Arama (Sadece uzuntısı png olanları listemek için kullanılır))
dir a*.* (Arama (Sadece a ile başlayan dosyaları listemek için kullanılır.))
cls Ekranı temizlemek için kullanılır.
ipconfig/?  (? istenilen komut ile ilgili detaylı bilgi öğrenmek. için kullanılır.)
mkdir Deneme (Dizin oluşturma)
rmdir (Dizin Silme)
rmdir /s (İçinde veri olan dizini silme)
Path (Bilgisayardaki programların çalışma diznlerini listeler.)
wmic logicaldisk get name (Bilgisayardaki ana dizinlerin isimlerini göstermektedir.
arttrib /? (Dosya tip ve biçimlerini öğrenme.)
echo hey > deneme.txt (Text dokumanı oluşturma)
arttib +h deneme.txt (Dosyayı gizili dosya haline dönüştürme.)
del deneme.txt (Dosya silme)
type deneme.txt (Dosyanın içini görme)
echo sanada merhaba >> deneme.txt (Dosyanın içeriğine ekleme)
dir > diricerigi.txt Dizin içeriğini ekrana yazdırma
copy deneme.txt dosyaadi (Dosya kopyalama için kullanılır)
copy deneme.txt e: (Başka bir dizine dosya kopyalama)
xcopy deneme2 deneme (Dosya içerisindeki bilgileri başka bir dosyaya kopyalama)
xcopy deneme2 deneme /s (Dizinler ile birlikte dosya içerisindeki bilgileri başka bir dosyaya kopyalama)
move deneme2 deneme (Dosya taşıma)
rename dosyanineskiadi dosyaninyeniadi (Yeniden isimlendirme)
exit (Cmd'den çıkış)