3 Ekim 2016 Pazartesi

İşlemler ve Operatörler

İşlemler 3’e ayrılır:
1-Matematiksel İşlemler
    Temel Aritmetik İşlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.
    Matematiksel Fonksiyonlar: Üstel, logaritmik, trigono-metrik, hiperbolik vb.
2-Karşılaştırma İşlemleri
    Değişkenlerin büyük olma, küçük olma ve eşit olma durumlarını kontrol eden işlemlerdir.
3-Mantıksal (Logic) İşlemler
    «Ve, Veya, Değil» operatörleri hem matematiksel işlemlerde hem de karar ifadelerinde kullanılır.
    VE bağlacı ile söylenmek istenen her iki koşulun da sağlanmasıdır. VE bağlacı ile bağlanmış önermelerden en az birinin yanlış olması sonucu yanlış yapar.
    VEYA bağlacı ile bağlanan koşullardan bir tanesinin doğru olması sonucu doğru yapar.
DEĞİL bağlacı; doğruyu yanlış, yanlışı doğru yapar.

Örnek: Yazılım departmanında çalışan erkek personellerden yaşı 30’un üzerinde olanları ekrana yazdır.

Eğer;
------1.Koşul-------          ------2.Koşul----
(perCinsiyet = Erkek) VE   (perYas > 30)       ise ekrana yazdır.