4 Ekim 2016 Salı

Algoritmada Kullanılan Terimler


Tanımlayıcı: Programcı tarafından oluşturulur. Programdaki değişkenleri, sabitleri, kayıt alanlarını, özel bilgi tiplerini vb. adlandırmak için kullanılan kelimelerdir. Tanımlayıcılar, yerini tuttukları ifadelere çağrışım yapacak şekilde seçilmelidir.

  1. İngiliz alfabesindeki A-Z veya a-z arasındaki 26 harf ile 0-9 arası rakamlar kullanılabilir. 
  2. Sembollerden sadece alt çizgi (_) kullanılabilir. 
  3. Tanımlayıcı isimleri harfle veya alt çizgiyle başlayabilir. 
  4. Tanımlayıcı ismi, rakamla başlayamaz veya sadece rakamlardan oluşamaz.

Değişken: Programın her çalıştırılmasında, farklı değerler alan bilgi/bellek alanlarıdır. Değişken isimlendirilmeleri, tanımlayıcı kurallarına uygun biçimde yapılmalıdır. Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir.

Dikdörtgenin uzun kenarının aktarıldığı değişken:
  • uzun_kenar,
  • UzunKenar,
  • uzunKenar
Bir öğrenciye ait ismin aktarıldığı değişken:
  • isim,
  • ogrenci_isim,
  • ogrenciIsim


Atama:Değişkenlere değer aktarma işlemidir. Değişkenlere atanan bu değerler daha sonra tekrar kullanılabilirler. Sağdaki Değer sonucu Değişken’e aktarılır. Bu durumda Değişken’in bir önceki değeri varsa silinir.

Sayaç: Bazı işlemlerin belirli sayıda yaptırılması ve üretilen değerlerin sayılması gerekebilir.
Bu tür sayma işlemlerine algoritmada Sayaç adı veriler.Sayaçlar da birer değişkendir.

Sayac=Sayac+1 Bu işlemde Sayac değişkenine 1 eklenmekte ve oluşan sonuç yine kendisine yani Sayac değişkenine aktarılmaktadır.


Döngü: Bir çok programda bazı işlemler, belirli ardışık değerlerle gerçekleştirilmekte veya belirli sayıda yaptırılmaktadır.
Programlardaki belirli işlem bloklarını, verilen sayıda gerçekleştiren işlem akış çevrimlerine “döngü” denir.
Örneğin; 1 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamını hesaplayan programda T=1+3+5 …. yerine 1 ile 1000 arasında ikişer artan bir döngü kurulur ve döngü değişkeni ardışık toplanır.